บริษัทหลักทรัพย์
กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

Jantana Taveeratanasilp

jantana.ta@kasikornsecurities.com


บริษัทหลักทรัพย์
เคจีไอ (ประเทศไทย)

Chalie Kueyen

chaliek@kgi.co.th


บริษัทหลักทรัพย์
ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด

Weeraphat Wong-Urai

Weerapat.Wo@cimb.com


บริษัทหลักทรัพย์
ทิสโก้ จำกัด

Kanchan Khanijou

kanchan@tisco.co.th


บริษัทหลักทรัพย์
ธนชาต จำกัด (มหาชน)

Sarachada Sornsong

sarachada.sor@thanachartsec.co.th


บริษัทหลักทรัพย์
โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)

Yuvanart Suwanumphai

yuvanartsuwanumphai@th.nomura.com


บริษัทหลักทรัพย์
ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

Adisorn Mungpanchon

adisornm@phillip.co.th


บริษัทหลักทรัพย์
ภัทร จำกัด (มหาชน)

Nathapol Pongsukcharoenkul

nathapol@phatrasecurities.com


บริษัทหลักทรัพย์
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

Siriporn Krairos

siriporn.kr@lhsec.com


บริษัทหลักทรัพย์
เออีซี จำกัด (มหาชน)

Trin Sitthiwat

trin.s@aecs.com


บริษัทหลักทรัพย์
เอเซีย พลัส จำกัด

Usanee Liurui

Usanee@asiaplus.co.th


บริษัทหลักทรัพย์
ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย)

Thaninee Satirareungchai

thaninees@th.dbsvicker.com


บริษัทหลักทรัพย์
เอเชีย เวลท์ จำกัด

Veeraya Rattanaworathip

veeraya.ra@asiawealth.co.th


บริษัทหลักทรัพย์
บัวหลวง จำกัด (มหาชน)

Suwat Bumrungchartudom

suwat@bualuang.co.th


บริษัทหลักทรัพย์
หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด

Chattra Chaipanviriyaporn

chattra.c@yuanta.co.th