วัน เวลา กิจกรรม รายละเอียด ดาวน์โหลด
10 พ.ค. 2561
10:10 - 11:10 น.
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 1/2561 ณ ห้อง Meeting Room 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
08 พ.ค. 2561
ประกาศผลประกอบการ ไตรมาสที่ 1/2561 www.set.or.th
mtls.listedcompany.com
20 เม.ย. 2561
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุม ปิ่นเกล้า 2 (ชั้น 9) โรงแรมรอยัล ซิตี้ เลขที่ 800 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางกอกน้อย เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
21 ก.พ. 2561
10:10 - 11:10 น.
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 4/2560 ณ ห้อง Meeting Room 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
20 ก.พ. 2561
ประกาศผลประกอบการ ไตรมาสที่ 4/2560 www.set.or.th
mtls.listedcompany.com
14 พ.ย. 2560
10:10 - 11:10 น.
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 3/2560 ณ ห้อง Meeting Room 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
10 ส.ค. 2560
11:20 - 12:35 น.
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 2/2560 ณ ห้อง Meeting Room 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
15 พ.ค. 2560
10.10 - 11.10 น.
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 1/2560 ณ ห้อง Meeting Room 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
20 เม.ย. 2560
10.00 น.
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุม ปิ่นเกล้า 2 (ชั้น 9) โรงแรมรอยัล ซิตี้ เลขที่ 800 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางกอกน้อย เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
22 ก.พ. 2560
11.20 - 12.35 น.
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 4/2559 ณ ห้อง Meeting Room 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
10 พ.ย. 2559
14.10 - 15.10 น.
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 3/2559 ณ ห้อง Meeting Room 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
10 ส.ค. 2559
14.10 - 15.10 น.
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 2/2559 ณ ห้อง Meeting Room 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
12 พ.ค. 2559
14.10 - 15.10 น.
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 1/2559 ณ ห้อง Meeting Room 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
22 เม.ย. 2559
14.00 น.
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ณ ห้องประชุม ปิ่นเกล้า 2 (ชั้น 9) โรงแรมรอยัล ซิตี้ เลขที่ 800 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางกอกน้อย เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
29 ก.พ. 2559
14.10 - 15.10 น.
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 4/2558 ณ ห้อง Meeting Room 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
08 ม.ค. 2559
14.00 น.
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ณ ห้องประชุมบริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 32/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
12 พ.ย. 2558
14.10 - 15.10 น.
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 3/2558 ณ ห้องประชุม 1101 ชั้น 11 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
11 ส.ค. 2558
09.00 - 10.00 น.
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 2/2558 ณ ห้องประชุม 1101 ชั้น 11 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
11 มิ.ย. 2558
11.20 - 12.35 น.
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 1/2558 ณ ห้องประชุม 1101 ชั้น 11 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
21 เม.ย. 2558
13.30 น.
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ เลขที่ 219 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 66/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
09 มี.ค. 2558
10.10 - 11.10 น.
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 4/2557 ณ ห้องประชุม 1101 ชั้น 11 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย