ราคาหลักทรัพย์ (ปรับปรุงเมื่อ: 15 พฤศจิกายน 2561 16:36)
SET : MTC
ราคาล่าสุด
49.50
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
10,808,100
มูลค่า (บาท ' 000)
545,477
ช่วงราคาระหว่างวัน
49.50 - 51.75
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
30.50 - 55.50
เปลี่ยนแปลง
-1.25/-2.46%
วันก่อนหน้า
50.75
ราคาเปิด
51.00
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)
49.50 / 489,000
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)
49.75 / 241,400
Chart Type